Phòng Đào tạo
Phòng Huấn luyện ATLĐ
Phòng Tổ chức hành chính
Lãnh đạo đơn vị

Flag Counter

Lượt truy cập 

Thông báo tổ chức khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Thực hiện Thông tư số 27/2013/BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về công tác Huấn luyện An toàn lao động,vệ sinh lao động. Ngày 24 tháng 4 năm 2014 Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận Số 11/2014/GCN cho Trung tâm dạy nghề Liên Chiểu đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động.

Trung tâm Dạy nghề Liên Chiểu dự kiến tổ chức lớp huấn huyện dành cho người làm công tác quản lý như sau:

1. Thời gian tổ chức: 20-21/03/2015

( Đề nghị đơn vị lập danh sách đăng ký khóa huấn luyện gửi về Trung tâm trước ngày 18 tháng 03 năm 2015)

2. Chương trình huấn luyện: Theo chương trình khung được quy định tại điều 5 thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

3. Địa chỉ huấn luyện: 21 Phan Chu Trinh – Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.

(Lưu ý: Học viên tham gia huấn luyện nộp 02 ảnh 3x4)

          Mọi chi tiết liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm Dạy nghề Liên Chiểu (278 Âu Cơ, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0511.3740743, Di động: Anh Tuân (0905.262183) hoặc thông tin qua địa chỉ Email: huanluyenatld@gmail.com

  :  http://daynghedanang.vn/dbase/file dinh kem/thong_bao_huan_luyen_an_toan_lao_dong.pdf

Viết bình luận

Họ và tên :
Email:*
Code:*   ( P7 )
Tiêu đề:*
Nội dung:*