Đào tạo
Phòng Đào tạo
Phòng Huấn luyện ATLĐ
Phòng Tổ chức hành chính
Lãnh đạo đơn vị

Flag Counter

Lượt truy cập 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đổi mới toàn diện dạy nghề, đảm bảo an sinh xã hội

   Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đổi mới toàn diện dạy nghề, đảm bảo an sinh xã hội

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo

Cập nhật ngày: 10/02/2015

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ngành LĐ-TB&XH tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2015, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TB&XH rất rộng và đều là những lĩnh vực được xã hội quan tâm. Vai trò, trách nhiệm của Bộ đã được thể hiện rõ qua kết quả thực hiện thắng lợi 11 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và 15 nhóm giải pháp trong năm 2014, góp phần vào sự phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.


Đưa chính sách vào cuộc sống
 
Năm 2014, thế giới đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, xung đột chính trị diễn biến rất phức tạp và xảy ra ở nhiều nơi, kinh tế phục hồi chậm hơn dự báo. Ở trong nước, tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi nhưng môi trường kinh doanh cũng như năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nhiều ngành còn thấp, trong khi yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao. Nhu cầu cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh rất lớn nhưng nguồn lực còn hạn hẹp...
 
Tuy nhiên, ngành LĐ-TB&XH đã hoàn thành toàn diện những chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra: Đã tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách về an sinh xã hội; các chỉ tiêu kế hoạch về lao động, người có công và xã hội đạt kết quả tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, góp phần cùng cả nước hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quốc hội giao.
 
Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng chỉ đạo: Năm 2015, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách về an sinh xã hội để các chính sách đó được triển khai hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực chính, như việc làm, đào tạo nghề, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, chăm lo cuộc sống của người có công...
 
Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách an sinh xã hội, thực hiện tốt các chính sách về lao động, dạy nghề, việc làm, thị trường lao động, tiền lương, an toàn, vệ sinh lao động.
 
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Những thành tích đã đạt được và nhiệm vụ đặt ra đối với ngành LĐ-TB&XH là rất lớn, có những vấn đề tồn tại của xã hội mà không chỉ ngành LĐ-TB&XH cố gắng là có thể làm được, ví dụ như năng suất lao động, làm sao các sở LĐ-TB&XH cũng như ngành LĐ-TB&XH có thể chịu trách nhiệm hết và “thúc” năng suất lên được.
 
Năng suất phụ thuộc vào trình độ, công nghệ, môi trường, cạnh tranh... và nhiều yếu tố khác rồi mới đến nhân lực. Nói như vậy không có nghĩa là ngành LĐ-TB&XH không có trách nhiệm nâng cao năng suất lao động.
 
Với vấn đề giảm nghèo bền vững, một mình ngành LĐ-TB&XH khó thực hiện được, giảm nghèo ở khu vực miền núi phải gắn liền với nông nghiệp, chăn nuôi, chế độ chính sách...
 
Chúng ta đã hình thành một hệ thống an sinh xã hội, thời gian tới Bộ LĐ -TB&XH cần tập trung rà soát lại cơ chế, từng bước hoàn thiện được hệ thống văn bản, cơ chế chính sách về an sinh xã hội, và quan trọng nhất là đưa chính sách vào cuộc sống”.
 
 

 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo

Đổi mới căn bản công tác dạy nghề
 
Năm 2014, lĩnh vực dạy nghề đã tuyển mới 2,023 triệu người, đạt 113,7% kế hoạch, mạng lưới dạy nghề tiếp tục được phát triển theo hướng xã hội hóa. Đến cuối năm 2014, cả nước có 1.465 cơ sở dạy nghề, gồm: 173 trường cao đẳng nghề, 301 trường trung cấp nghề và 991 trung tâm dạy nghề.
 
Các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề được đầu tư tập trung, đồng bộ theo các nghề trọng điểm. Cơ cấu ngành nghề đào tạo từng bước được điều chỉnh gắn với nhu cầu thị trường lao động, doanh nghiệp và từng bước hội nhập quốc tế, ngày càng phù hợp hơn với nhu cầu sản xuất kinh doanh và nhu cầu của người học nghề.
 
Cơ chế liên kết giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp, làng nghề, vùng chuyên canh về nông, lâm, ngư nghiệp, bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động.
 
Đặc biệt, đào tạo nghề cho lao động nông thôn ngày càng được khẳng định, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, cơ cấu lao động và xây dựng nông thôn mới, góp phần tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng thu nhập; có trên 30% người lao động sau học nghề đã tìm được việc làm mới hoặc đã thành lập doanh nghiệp, tổ hợp tác sau học nghề.
 
Trước những thành tích đã đạt được, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu, trong năm 2015, ngành LĐ-TB&XH cần tập trung vào lĩnh vực đào tạo nghề theo nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020. 
 
Ngoài hệ thống pháp luật và cơ chế chính sách liên quan đến lao động thì đào tạo nghề, thị trường lao động, các trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm... cũng rất quan trọng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành LĐ-TB&XH trong năm 2015 và một số năm tới.
 
Với 1.465 trường nghề trên cả nước, Phó Thủ tướng lưu ý: “Chúng ta cần đánh giá, so sánh hiệu quả giữa hệ thống trường công, trường tư như thế nào, từ đó xây dựng lộ trình, hướng sắp xếp căn bản hệ thống dạy nghề một cách thiết thực, tiết kiệm nhất”. Vì sao các trường nghề tư thục phải đầu tư cả về cơ sở vật chất mà có những trường làm rất tốt, trong khi đó, trường công của chúng ta có cơ sở vật chất, giáo viên được tạo điều kiện nhưng hoạt động không hiệu quả? “Phải nhìn thẳng vào sự thật, tập trung rà soát, sắp xếp lại hệ thống trường nghề, trung tâm dạy nghề và sàn giao dịch việc làm theo hướng không thể tiếp tục bao cấp tràn lan, không hiệu quả. Cùng với đó là đẩy mạnh giao quyền tự chủ đầy đủ cho các trường nghề công lập, triển khai đề án xây dựng trường nghề chất lượng cao theo chuẩn quốc tế, công nhận bậc đào tạo kỹ sư, cử nhân thực hành...”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.
 
Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, để nâng chất lượng đào tạo đại học, cao đẳng, hệ nghiên cứu, hàn lâm thì phải đầu tư lâu dài vào những nhà khoa học đầu ngành, hệ thống phòng thí nghiệm...Thế nhưng hệ thống trường nghề, thực hành có thể tập trung đổi mới rất nhanh khi gắn với doanh nghiệp, có thể thấy ngay hiệu quả. “Việt Nam dẫn đầu trong Kỳ thi tay nghề ASEAN 2014 nhưng chất lượng lao động của ta vẫn còn khoảng cách với các nước ASEAN. Điều này buộc chúng ta phải phấn đấu đưa chất lượng nguồn nhân lực tiến tới thứ bậc giống như trong thi tay nghề ASEAN, đây là nhiệm vụ dài hơi nhưng phải nỗ lực thực hiện”.
 
Các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành LĐ-TBXH 2015 
 
(1). Tạo việc làm cho 1,6 triệu người, trong đó: Tạo việc làm trong nước 1.510 nghìn người; xuất khẩu lao động 90 nghìn người.
 
(2). Giảm tỷ lệ hộ nghèo chung cả nước từ 1,7 - 2% so với cuối năm 2014, trong đó các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP giảm 4%.
 
(3). Tỷ lệ lao động qua đào tạo 50%.
 
(4). Tuyển mới dạy nghề 2,15 triệu người, trong đó: trung cấp nghề, cao đẳng nghề 250 ngàn người; sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng là 1,9 triệu người (trong đó hỗ trợ dạy nghề cho khoảng 550 ngàn lao động nông thôn theo chính sách của Quyết định số 1956/QĐ-TTg).
 
(5). 98,5% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; 98% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công; huy động Quỹ đền ơn đáp nghĩa 480 tỷ đồng; trao tặng nhà tình nghĩa cho 31.050 hộ gia đình người có công với cách mạng (trong đó xây mới 17.250 nhà; sửa chữa 13.800 nhà).
 
(6). Thực hiện đầy đủ chế độ trợ cấp thường xuyên cho trên 2,7 triệu đối tượng xã hội tại cộng đồng và trên 41 ngàn đối tượng nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội; cải thiện, nâng cao mức sống cho đối tượng xã hội, tạo điều kiện để các đối tượng tự khắc phục khó khăn vươn lên hoà nhập cộng đồng. Đảm bảo ổn định đời sống, kịp thời hỗ trợ cho 100% đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt, mất mùa, thiếu đói. 
 
(7). Thực hiện các quyền của trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện, ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em: 85% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp dưới các hình thức; giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xuống dưới 5,4%; 70% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em theo quy chuẩn mới; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh không phải trả tiền tại cơ sở y tế nhà nước.
 
(8). Đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ trong tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội và gia đình. Tỷ lệ nữ trong tổng số lao động được tạo việc làm đạt 49%; trong tuyển mới dạy nghề đạt 49%.
 
(9). Tổ chức cai nghiện cho khoảng 40 ngàn người; trong đó cai tại Trung tâm khoảng 20 ngàn người và cai tại cộng đồng là khoảng 20 ngàn người; dạy nghề và tạo việc làm cho khoảng 15 ngàn người sau cai. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức để phòng ngừa, đẩy lùi tệ nạn mại dâm; tư vấn giảm hại về phòng, chống HIV/AIDS, tư vấn hướng nghiệp, học nghề, chuyển đổi công việc, hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm… cho đối tượng này. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

Nguồn: Báo Lao động và Xã hội