Phòng Đào tạo
Phòng Huấn luyện ATLĐ
Phòng Tổ chức hành chính
Lãnh đạo đơn vị

Flag Counter

Lượt truy cập 

PHỐI HỢP TUYỂN SINH KHÓA BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 KHÓA BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 

Căn cứ Thông tư số 199/2011/TT-BTC, ngày 30/12/2011 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức đang làm công tác kế toán tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp, đủ điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ. Trung tâm Dạy nghề Liên Chiểu liên kết với Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng chiêu sinh mở lớp bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp như sau:

           1. Đối tượng tham gia  

Những người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên; có thời gian công tác thực tế tối thiểu là 02 năm đối với đại học, 03 năm đối với trung cấp, cao đẳng; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.

            2. Nội dung khóa học

            Theo chương trình bồi dưỡng Kế toán trưởng (ban hành tại Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011của Bộ Tài chính) nhằm Cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế-tài chính, kế toán-kiểm toán; nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị.


3. Thời gian học: Toàn khóa 192 giờ

Thời gian khai giảng sẽ thông báo cụ thể trong giấy báo nhập học.

4.Địa điểm tổ chức khóa học 

Tại Trung tâm Dạy nghề Liên Chiểu:- Số 278, đường Âu Cơ, thành phố Đà Nẵng

                                                             - Số 21 Phan Chu Trinh Đà Nẵng

 5. Kinh phí đào tạo: 2.000.000 đồng/học viên, tiền tài liệu 100.00đồng/học viên


 6. Hồ sơ xét tuyển:

- Phiếu đăng ký tham dự khoá học (gửi kèm theo Thông báo này);

- 01 bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp;

- 02 ảnh màu 03 x 4 (phía sau ảnh ghi rõ họ tên & ngày tháng năm sinh);

- 02 bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc.

          Toàn bộ hồ sơ nói trên học viên nộp trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh-Đào tạo Trung tâm Dạy nghề Liên Chiểu, số 278 đường Âu Cơ, thành phố Đà Nẵng hoặc Trung tâm Dịch vụ việc làm số 21 Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng, Điện thoại: 05113.768.736; 01288.695.759 (A. Thủy)./.