Phòng Đào tạo
Phòng Huấn luyện ATLĐ
Phòng Tổ chức hành chính
Lãnh đạo đơn vị

Flag Counter

Lượt truy cập 

Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

   Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các qui định về Công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Các qui định về Công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

  :  http://daynghedanang.vn/dbase/file dinh kem/_27-2013-TT-BLDTBXH.pdf

Viết bình luận

Họ và tên :
Email:*
Code:*   ( RV )
Tiêu đề:*
Nội dung:*