Liên hệ
Phòng Đào tạo
Phòng Huấn luyện ATLĐ
Phòng Tổ chức hành chính
Lãnh đạo đơn vị

Flag Counter

Lượt truy cập 

Trung tâm Dạy nghề Liên Chiểu

   Trung tâm Dạy nghề Liên Chiểu

273 Âu Cơ - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Telephone: +84 5112 621 595; +84 5113 768 736
Fax: +84 5113 740743; Fax: +84 5113 740743
Mobile Phone Number: daynghelc@gmail.com

Họ và tên :
*
Email:
*
Địa chỉ/số điện thoại:
*
Nội dung:
Mã:
     rVMy    *