Phòng Đào tạo
Phòng Huấn luyện ATLĐ
Phòng Tổ chức hành chính
Lãnh đạo đơn vị

Flag Counter

Lượt truy cập 

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG ngày 14,15/7/2017

- Thực hiện Nghị định số: 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và trắc quan môi trường lao động”. Ngày 20 tháng 12 năm 2016, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận Số: 33/2016/SLĐTBXH-GCN cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đà Nẵng đủ điều kiện hoạt động huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Nhằm đáp ứng nhu cầu công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động của các tổ chức, doanh nghiệp. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đà Nẵng thông báo mức thu phí và thời gian huấn luyện như sau:

 

TT

Đối tượng

Thời gian (giờ)

Kinh phí huấn luyện lần đầu (đ/người)

Kinh phí huấn luyện định kỳ

Chứng chỉ, chứng nhận

01

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

16

600.000

400.000

Chứng nhận huấn luyện

02

Nhóm 2:Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động.

48

1.000.000

800.000

Chứng nhận huấn luyện

03

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

24

600.000

400.000

Thẻ an toàn

04

Nhóm 4: Người lao động

16

200.000

100.000

Sổ theo dõi người thuộc nhóm 4 được huấn luyện

        Trường hợp các Doanh nghiệp có số lao động nhiều, đủ điều kiện yêu cầu về cơ sở vật chất huấn luyện thì Trung tâm sẽ tổ chức huấn luyện tại Doanh nghiệp, chia thành nhiều lớp, thời gian (thỏa thuận) và kinh phí huấn luyện như sau:

TT

Đối tượng

Thời lượng (giờ)

Kinh phí học lần đầu (đ/người)

Học phí học định kỳ

Chứng chỉ, chứng nhận

01

Nhóm 1

16

500.000

300.000

Chứng nhận huấn luyện

02

Nhóm 4

16

- Lớp dưới 50 người: 7.000.000 đ/lớp

- Lớp từ 50 người đến 100 người thu 70.000đ/người tăng thêm.

- Lớp lớn hơn 100 người kinh phí thu 100.000đ/người

 

Sổ theo dõi người thuộc nhóm 4 được huấn luyện.

         Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đà Nẵng thông báo tổ chức khóa huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động thuộc (nhóm 01 & 04) cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: 02 ngày, 14-15/7/2017 – Khai mạc lúc: 08h ngày 14/7/2017.

2. Địa điểm huấn luyện: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đà Nẵng – Số 278 Âu Cơ – quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

3. Chương trình huấn luyện: Theo điều 18,19,20 NĐ 44/2016/NĐ – CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.

(Lưu ý: Học viên tham gia khóa huấn luyện nhóm 1 nộp 02 ảnh màu 3x4)

        Mọi chi tiết liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đà Nẵng – Số 657 đường Trường Chinh, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3681.599, Di động: Anh Phong: 0905.204.205, A. Ánh: 0903.585.636, hoặc thông tin qua địa chỉ Email: huanluyenatld@gmail.com.

        Trung tâm thông báo tới quý đơn vị, Doanh nghiệp được biết để sắp xếp đăng ký người lao động tham gia khóa huấn luyện theo quy định./.