Phòng Đào tạo
Phòng Huấn luyện ATLĐ
Phòng Tổ chức hành chính
Lãnh đạo đơn vị

Flag Counter

Lượt truy cập 

Huấn luyện ATLĐ-VSLĐ ngày 24,25/02/2017

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đà Nẵng, số 657 Trường Chinh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng và đọc file đính kèm.

Điện thoại: 05113.681.599, Di động: 0905.204.205 (a. Phong), 0903.585.636 (a. Ánh) - Email: huanluyenatld@gmail.com

  :  /dbase/files/02_TB-TTGDNN.pdf