Phòng Đào tạo
Phòng Huấn luyện ATLĐ
Phòng Tổ chức hành chính
Lãnh đạo đơn vị

Flag Counter

Lượt truy cập 

Mở lớp Huấn luyện ATLĐ-VSLĐ ngày 20,21/01/2017

1. Thời gian huấn luyện: 02 ngày học (ngày 20,21 tháng 01 năm 2017). Khi mạc lúc 08h00 ngày 20 tháng 01 năm 2017

2. Chương trình huấn luyện: Theo điều 18,19,20 NĐ 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.

3. Địa chỉ huấn luyện: 19,21 Phan Châu Trinh – Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng

4. Kinh phí thực hiện (bao gồm chi phí giảng viên, xây dựng chương trình, tài liệu, văn phòng phẩm,…): 600.000 đồng/học viên đối với nhóm 1 và 200.000 đồng đối với nhóm 4. Học viên tham gia huấn luyện nộp 02 ảnh 3x4.

    Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19 tháng 01 năm 2017.


          Mọi chi tiết liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đà Nẵng, 576 Trường Chinh, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Điện thoại: 0511.3681.599, Di động: Mr.Phong (0905.204.205) – Mr.Ánh(0903.585.636) hoặc thông tin qua địa chỉ Email : huanluyenatld@gmail.com / giaoducnghenghiepdn@gmail.com

          Vậy, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đà Nẵng kính thông báo đến quý đơn vị, doanh nghiệp được biết cử cán bộ tham gia khóa học./.