Phòng Đào tạo
Phòng Huấn luyện ATLĐ
Phòng Tổ chức hành chính
Lãnh đạo đơn vị

Flag Counter

Lượt truy cập 

Phiên giao dịch việc làm ngày 20/4/2016 - ĐC: 278 Âu Cơ, ĐN

Trân trọng thông báo đến các cá nhân, đơn vị có nhu cầu đào tạo nghề và tìm việc làm đến Phiên giao dịch việc làm bắt đầu từ lúc 7h30 ngày 20/4/2016 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm, tầng 2, số 278 Âu Cơ,ĐN