Phòng Đào tạo
Phòng Huấn luyện ATLĐ
Phòng Tổ chức hành chính
Lãnh đạo đơn vị

Flag Counter

Lượt truy cập 

Điện tử    

 Dạy nghề Điện tử

Chỉ với 6 tháng học nghề, học viên có thể trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất của nghề điện tử. Từ đó có thể sửa chữa được một số loại thiết bị điện tử

... ... chi tiết