Phòng Đào tạo
Phòng Huấn luyện ATLĐ
Phòng Tổ chức hành chính
Lãnh đạo đơn vị

Flag Counter

Lượt truy cập 
 

Qui định về an toàn-vệ sinh lao động

Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Các qui định về Công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
 
 

Khóa huấn luyện

  Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng 3 | Đối tượng 4 |
Thông báo tổ chức khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Thông báo về việc tổ chức khóa huấn an toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng quản lý (Nhóm 1) từ ngày 20-21/03/...
 
Thông báo tổ chức khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động    

 HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG ngày 14,15/7/2017

Lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động ngày 14,15 tháng 7 năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp số 278 Âu Cơ, Liên Chiểu, Đà Nẵng

... ... chi tiết
 Huấn luyện ATLĐ-VSLĐ ngày 24,25/02/2017

Tổ chức khóa huấn luyện ATLĐ-VSLĐ tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đà Nẵng, số 657 Trường Chinh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

... ... chi tiết
 Mở lớp Huấn luyện ATLĐ-VSLĐ ngày 20,21/01/2017

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đà Nẵng thông báo tổ chức huấn luyện ATLĐ-VSLĐ thuộc nhóm 1 và 4

... ... chi tiết
 Khai giảng lớp GIẢNG VIÊN Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động tháng 11/2016, tại Trung tâm Dạy nghề Liên Chiểu, 278 Âu Cơ-ĐN

... ... chi tiết